Nieuws
Zeer extreme overschrijding van de redelijke termijn leidt tot niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie.

In een grootschalige hennepzaak met bijbehorende ontnemingszaak van mr. C.H. van Keulen is het openbaar ministerie niet-ontvankelijk verklaard.
Cliënt werd verdacht betrokken te zijn geweest bij zeker 6 hennepkwekerijen, een vernieling, een fraudezaak alsook een oplichtingszaak.
Ten aanzien van een tweetal hennepfeiten had het openbaar ministerie een ontnemingsvordering van €165.562,51 ingediend, welke eveneens niet-ontvankelijk is verklaard.

De feiten speelden zich af tussen 2010 tot en met 2015.
Ondanks de proactieve houding van de verdediging, heeft het openbaar ministerie de zaak decennialang op de plank laten liggen.
Dit is voor de verdediging reden geweest om preliminair verweer te voeren en gelet op de lange redelijke termijnoverschrijding de rechtbank te verzoeken het openbaar ministerie niet-ontvankelijk te verklaren.
Rechtbank Middelbrug heeft hierop bij tussenvonnis beslist dat het openbaar ministerie in alle zaken niet-ontvankelijk dient te worden verklaard gelet op de zeer extreme overschrijding van de redelijke termijn. Een uitzonderlijke beslissing aangezien de enkele overschrijding van de redelijke termijn volgens de Hoge Raad niet zonder meer tot de niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie kan leiden. Hopelijk blijft deze uitspraak in stand!

https://www.pzc.nl/zeeuws-vlaanderen/om-wacht-te-lang-met-voor-de-rechter-brengen-van-terneuzenaar-man-mag-niet-vervolgd-worden~aa3e0f0d/

Lees de uitspraak hieronder!

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2021:2903&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2021%3a2903