Ontneming

Tegenwoordig lijkt het Openbaar Ministerie de strafzaak niet meer het belangrijkste te vinden. De nadruk komt steeds meer te liggen om het financieel raken van een verdachte. Het is dan ook eerder regel dan uitzondering dat de officier van justitie naast een strafzaak een ontnemingsprocedure start.

Deze procedure is erop gericht dat de verdachte wordt teruggebracht in de financiële positie waarin hij of zij verkeerde voor het plegen van de strafbare feiten. De procedure werkt als volgt:

– De politie maakt een rapport op ten aanzien van het wederrechtelijk verkregen vermogen. De politie gebruikt hiervoor verschillende rekenmethodes. Het komt regelmatig voor dat er bij de berekening wordt uitgegaan van schattingen. De politie bepaalt in de rapportage het door de verdachte verkregen inkomen en de gemaakte kosten. Deze kosten worden van het inkomen afgetrokken waardoor het voordeel overblijft. Dit lijkt een simpel rekensommetje, maar niets is minder waar. De politie doet vaak maar beperkt en oppervlakkig onderzoek. Daarom is het de taak van de advocaat diep in de zaak te duiken en alle informatie boven tafel te krijgen die voor de verdachte van belang is.

– De ontnemingszaak wordt vervolgens op een zitting ingepland. Dit betreft een zogenaamde regiezitting. Tijdens deze zitting kan de advocaat om onderzoek vragen. Hierbij kun je denken aan het horen van getuigen, benoemen van deskundigen of het nader opmaken van processen-verbaal.

– Op deze regiezitting worden vaak ook de data voor de schriftelijke rondes vastgesteld. Dit betekent dat de officier van justitie en de advocaat de gelegenheid krijgen schriftelijk op elkaar te reageren.

– Uiteindelijk zal een inhoudelijke behandeling bij de rechter plaatsvinden.

Een ontnemingsprocedure kan grote gevolgen hebben.

Omdat de officier van justitie er zeker van wil zijn dat hij aan het eind van de procedure geld ontvangt, legt hij vaak aan het begin van de procedure (conservatoir) beslag op het vermogen of op goederen van de verdachte.

Indien u geen last heeft van het beslag, bijvoorbeeld omdat u de rekeningen of goederen niet gebruikt kunt u de procedure in de hoofdzaak afwachten. U kunt dan in de tussentijd niet beschikken over de gelden of goederen.

In de meeste gevallen ondervindt u echter wel degelijk nadeel van het beslag. Neem dan contact op met ons kantoor. Wij kunnen namens u de officier van justitie verzoeken het beslag te laten opheffen. Indien de officier van justitie weigert of niet reageert op het verzoek, kunnen wij een klaagschrift indienen bij de rechtbank. In geval van spoed kunnen wij tevens een kort geding starten.

Daarnaast is het zeer goed denkbaar dat u een opgelegde ontnemingsmaatregel niet in één keer kunt terugbetalen. Helaas is het CJIB vaak terughoudend met het maken van betaalafspraken. Indien een betaling uitblijft, loopt u het risico op (maximaal 3 jaren) gijzeling. Zorg er dan ook voor dat u altijd een advocaat hebt in een ontnemingsprocedure.