Zedenzaken

Wordt u verdacht van een zedendelict (verkrachting, aanranding, ontucht, seksueel misbruik)? Dan is het van belang dat u zich door een advocaat laat bijstaan die ervaren is.

De advocaten van ons kantoor hebben in de afgelopen jaren een groot aantal verdachten in zedenzaken bijgestaan. Deze zaken lenen zich niet voor een allround advocaat. Daarvoor zijn de zaken te complex en specifiek.

Typerend in zedenzaken is dat de politie vaak direct uitgaat van het verhaal van de aangeefster of aangever. De verdachte wordt niet gelooft. Vaak is dit ten onrechte. Aan een verhaal zitten altijd twee kanten. De politie belicht enkel de kant van de aangeefster of aangever. Wij zijn er voor om ook de kant van de verdachte te laten zien. Juist in zedenzaken is dit van groot belang. Hard bewijs voor het plegen van een strafbaar feit is er vaak niet. De zaak valt of staat dan met een advocaat die samen met u tot het uiterste gaat om de juiste informatie boven te krijgen. Niet zelden wordt immers een valse aangifte gedaan.

Door het inroepen van deskundigen, het horen van de aangeefster of aangever, het verzamelen van belangrijke informatie en het horen van getuigen kan een zaak uiteindelijk worden gewonnen. Een daadkrachtige en betrokken advocaat is in dit geval essentieel.