Bestuursrecht

VOG

We horen het helaas steeds vaker: een VOG aanvraag wordt afgewezen wegens het hebben van een strafblad. Is bij u ook een VOG afgewezen? Laat het er niet bij zitten!

Zeer regelmatig blijkt de aanvraag VOG onterecht te zijn afgewezen. Een VOG is noodzakelijk voor verschillende banen of het emigreren naar het buitenland. Na het aanvragen van de VOG bij de Gemeente kan het gebeuren dat u een voornemen tot afwijzing ontvangt of zelfs direct de afwijzing zelf. Het hebben van een stafblad kan een reden zijn van de afwijzing van de VOG. Het is echter niet zo dat de aanwezigheid van een strafblad automatisch tot een afwijzing leidt.

Indien u een voornemen tot afwijzen heeft ontvangen is het verstandig een zienswijze in te dienen. Met deze zienswijze kunt u de Gemeente (Dienst Justis) overtuigen u toch een VOG te verstrekken.

Een zienswijze is een beginprocedure van het bestuursrecht. Met deze zienswijze kunt u uw belangen kenbaar maken.
Kieft & Van Keulen Advocaten kan u helpen bij het indienen van deze zienswijze of een bezwaar tegen de afwijzing. De bezwaren leiden regelmatig tot het alsnog afgeven van de VOG.

In veel gevallen komt u in aanmerking voor pro deo bijstand. Dit is afhankelijk van uw inkomen. Neem contact op met ons kantoor en wij kunnen dit direct met u bespreken.

Sluiting pand (op last van burgemeester)

Indien sprake is van verstoring van de openbare orde in een (bedrijfs)pand gebeurt het regelmatig dat de burgemeester de sluiting van het pand beveelt. Dit wordt ook wel bestuursdwang genoemd.
U kunt denken aan gevallen waarbij een hennepplantage in een bedrijfspand wordt aangetroffen of wanneer sprake is van criminele activiteiten in een casino.

Daarnaast kan de burgemeester een pand sluiten in verband met overtreding van een APV (Algemeen Plaatselijke Verordening).
Vaak is dit voor de betrokkenen een zeer ingrijpende maatregel. Het sluiten van een bedrijfspand betekent immers dat er geen bedrijfsactiviteiten meer kunnen plaatsvinden. Dit kost geld, veel geld. Elke dag dat het pand is gesloten is er één te veel.
Kieft en Van Keulen Advocaten begrijpt dit. Omzetverlies is direct voelbaar, waardoor zo snel mogelijk actie moet worden ondernomen.
Wij staan u bij in de bezwaar-, en beroepsprocedure. Tevens verzoeken wij, indien noodzakelijk, een voorlopige voorziening om het sluitingsbevel te schorsen.

Neem contact op met ons kantoor zodat we direct kunnen bespreken hoe we u kunnen helpen.

Huisverbod

Het (tijdelijk) huisverbod houdt in dat een verdachte van huiselijk geweld en/of bedreiging, in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag, en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner of de kinderen. De maatregel is bedoeld als een afkoelingsperiode zodat de nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht.

Het huisverbod wordt door de burgemeester uitgevaardigd.

De burgemeester kan afhankelijk van de situatie het huisverbod eenmaal verlengen tot maximaal vier weken. De uithuisgeplaatste heeft de mogelijkheid om tegen het huisverbod in beroep te gaan bij de bestuursrechter.

Zowel mr. Kim Kieft als mr. Claartje van Keulen behandelen zaken waarin een huisverbod is opgelegd.

Zij beseffen zich maar al te goed dat deze zaken complex van aard kunnen zijn, veelal gepaard met heftige emoties, waarbij ieder verhaal twee kanten kent.

Mocht aan u een huisverbod zijn opgelegd, neem dan meteen contact op met ons kantoor zodat wij u kunnen bijstaan.