TBS-zaken

Onze advocaten hebben ruime ervaring met de behandeling van TBS-zaken en zijn allemaal lid van de Vereniging van TBS-advocaten.

Zij behandelen niet alleen zaken waarin de officier van justitie een TBS-maatregel vordert, maar zij staan ook TBS-cliënten bij tijdens de verlengingszittingen van de TBS-maatregel.

Uiteraard kunt u ook bij ons kantoor terecht voor bijstand in beklagprocedures. Wij weten maar al te goed dat een TBS-maatregel onnodig lang kan voortduren wanneer zich problemen voordoen tijdens de behandeling.

Wanneer u dit wenst, treden wij in contact met de kliniek en is ons er alles aan gelegen het ontstane conflict tussen de TBS-cliënt en de kliniek te beslechten.

De TBS-maatregel valt uiteen in twee verschillende varianten.

De TBS-maatregel met bevel tot verpleging en een iets minder ingrijpende variant, de TBS met voorwaarden.

Voor beide soorten dient te worden voldaan aan een aantal vereisten.

  1. Er moet sprake zijn van een gebrekkige ontwikkeling of een ziekelijke stoornis van de geestvermogens ten tijde van het plegen van het delict;
  2. Het delict moet een misdrijf zijn waarop een gevangenisstraf van vier jaar of meer is gesteld (met uitzondering van de misdrijven bedreiging en stalking).
  3. De veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen eist het opleggen van de TBS-maatregel.
  4. Er dient sprake te zijn van een verband tussen de vastgestelde stoornis en het gevaar op herhaling.

TBS met bevel tot verpleging
De tot dwangverpleging veroordeelde TBS-gestelde verblijft in een TBS-kliniek. In de TBS-kliniek vindt langdurige behandeling – en in sommige gevallen zelfs levenslange behandeling – van de TBS-gestelde plaats.

De behandeling is erop gericht om het gevaar voor herhaling in die mate terug te dringen, zodat een terugkeer naar de samenleving kan plaatsvinden.

TBS met voorwaarden
Diegene die een TBS met voorwaarden hebben opgelegd gekregen, staan gedurende de looptijd van de TBS onder toezicht van de reclassering. De voorwaarden strekken ertoe het gevaar voor herhaling in te perken.

Wanneer de voorwaarden worden overtreden kan de officier van justitie besluiten de TBS-gestelde door de politie te laten aanhouden. De rechter-commissaris kan vervolgens op vordering van de officier van justitie besluiten de TBS-gestelde voorlopig in hechtenis te houden, totdat de rechtbank heeft besloten de TBS met voorwaarden al dan niet om te zetten in een TBS met dwangverpleging.

Helaas is het beeld dat de media over TBS-gestelden schetsen vaak eenzijdig en negatief. Dit terwijl uit cijfers blijkt dat mensen met een TBS-maatregel aanzienlijk minder vaak terugvallen in oude gewoontes, dan mensen die een ‘kale’ gevangenisstraf hebben doorlopen.

Daar staat tegenover dat de gemiddelde duur van de TBS-maatregel vaak een langer en intensiever verloop kent dat een gewone gevangenisstraf.

Neem contact op met een van onze advocaten indien u bijstand wenst in een TBS-zaak.