Strafbeschikking/transactie

Strafbeschikking

Sinds 1 februari 2008 kan de officier van justitie zelf straffen opleggen (zoals een geldboete of een taakstraf) als het gaat om een aantal veelvoorkomende ‘lichtere’ strafbare feiten.

Dit wordt de OM-afdoening genoemd. In dat geval hoeft u niet voor een rechter te verschijnen, maar vaardigt de officier van justitie een zogenaamde strafbeschikking aan u uit.

Indien u het oneens bent met uw strafbeschikking, is het mogelijk bezwaar aan te tekenen. In dat geval zal de strafrechter de zaak in zijn totaliteit opnieuw beoordelen. Van Keulen & Dirkzwager Advocaten kan u hierbij helpen.

Wij adviseren u tijdens een consultgesprek of het zinvol is om in bezwaar te gaan, en indien dit het geval is, u van de nodige bijstand voorzien.

Transactie

Naast een strafbeschikking is het eveneens mogelijk dat de officier van justitie u een transactievoorstel aanbiedt.

Belangrijk is dat een transactievoorstel geen definitieve straf of maatregel is. Het is slechts een voorstel. Dit betekent dat u de beslissing heeft dit aanbod te accepteren of niet. Indien u het voorstel accepteert dient u de rekening van het CJIB te betalen. Denk er wel om dat u vervolgens wel en strafblad hebt. Dit kan grote gevolgen hebben voor uw toekomst. Het voordeel is dat u niet voor een rechter hoeft te verschijnen.

Indien u niet akkoord bent, hoeft u niets te doen. Met het verstrijken van de betaaltermijn zal de officier van justitie (mogelijk) beslissen de zaak alsnog voor de rechter te brengen.

Wij raden u dan ook altijd aan contact op te nemen met een advocaat voordat u akkoord gaat met het voorstel. Wij kunnen u tijdens een consultgesprek adviseren over het wel of niet akkoord gaan en u bijstaan in het verloop van de procedure.