Nieuws
Vrijspraak ivm schending artikel 6 EVRM

Door Claartje van Keulen. Vrijspraak (!) in een zaak van Kim Kieft en mij: cliënt werd verdacht van poging zware mishandeling maar heeft vanaf het allereerste begin verklaard dat sprake was van noodweer(exces). De verdediging heeft verzocht de aangever en de getuige te horen maar beiden zijn niet verschenen. Conclusie politierechter: ‘vrijspraak op grond van schending van artikel 6 EVRM (Al Khawaja en Taheri).’ De verklaringen van aangever en getuigen zijn, gelet op het feit dat de verdachte zich beroept op noodweer, voor een bewezenverklaring van cruciaal belang, omdat daaruit volgt wat de omstandigheden waren ten tijde van het incident en aan de hand van die verklaringen de vraag kan worden beantwoord of sprake was van de in de tenlastelegging besloten liggende wederrechtelijkheid. De belastende verklaringen kunnen onvoldoende op hun betrouwbaarheid worden getoetst.

Aantekening mondeling vonnis voor de liefhebbers: Xerox Scan_22012019124235