Nieuws
Voorwaardelijke PIJ maatregel in hoger beroep van de baan

Client is in eerste aanleg door de rechtbank Amsterdam veroordeeld voor een groot aantal vermogensdelicten en een tweetal straatroven.
Via het jeugdrecht heeft de rechtbank client destijds veroordeeld tot een deels voorwaardelijke jeugddetentie, gecombineerd met een voorwaardelijke PIJ-maatregel.
In hoger beroep is het mr. van Keulen gelukt om voor 1 straatroof alsnog een vrijspraak te krijgen. Maar nog belangrijker is dat het gerechtshof Amsterdam heeft afgezien van de oplegging van een voorwaardelijke PIJ-maatregel. Dit tot grote opluchting van client!

Zie onderstaand de link van het arrest:

link: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:3224