Nieuws
Vordering omzetting PIJ naar TBS ook in hoger beroep afgewezen in zaak mr. Dirkzwager

Eerste aanleg 

De rechtbank Den Haag heeft op 24 augustus 2023 in een zaak van mr. Dirkzwager een verzoek tot omzetting van de PIJ-maatregel (jeugdtbs) naar een TBS-maatregel afgewezen en de PIJ maatregel voorwaardelijk beëindigd.

Client is als 18 jarige aangehouden wegens het uit handen grissen van een mobiele telefoon, oftewel een straatroof. Hij is veroordeeld tot een PIJ-maatregel die op zijn zachts gezegd niet vlekkeloos is verlopen. Client is begin 2023 onderzocht in het PBC en daar kwam het advies uit dat hij met een rechterlijke machtiging (RM) in een VG7 instelling geplaatst zou moeten worden, omdat het met name gaat om stabilisatie en begeleiding en niet om behandeling waar een tbs-maatregel op ziet. Omzetting zou bij wijze van spreken tot een enkeltje longcare kunnen leiden.

De rechtbank Den Haag heeft geoordeeld dat er onvoldoende concrete, duidelijke en genoegzame aanwijzingen zijn dat van de veroordeelde daadwerkelijk een zodanig gevaar uitgaat dat dit omzetting van de PIJ-maatregel in een terbeschikkingstelling rechtvaardigt. Het recidiverisico wordt op hoog ingeschat, maar er blijft onzekerheid bestaan over de omvang en aard daarvan. Temeer nu de kans op dreigend of gewelddadig gedrag juist hoger zal zijn in een forensische setting. De veroordeelde moet niet behandeld worden ter voorkoming van recidive maar moet vooral zeer strak en intensief begeleid worden in een tegemoetkomende omgeving. Dit druist in tegen het karakter van de TBS-maatregel (ECLI:NL:RBDHA:2023:12737)

https://uitspraken.rechtspraak.nl/#!/details?id=ECLI:NL:RBDHA:2023:12737&showbutton=true&keyword=omzetting%2Bpij%2Bnaar%2Btbs%2Bden%2Bhaag&idx=1

Hoger beroep 

Hier was het OM het niet mee eens en is tegen deze uitspraak in beroep gegaan.
Op 23 november 2023 heeft de zaak bij de PEN-kamer in Arnhem gediend en ook de PEN-kamer heeft op 7 december 2023 het verzoek afgewezen, wat betekent dat de PIJ dus niet omgezet zal worden in een TBS-maatregel.

ECLI:NL:GHARL:2023:10474

https://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARL:2023:10474