Nieuws
Van TBS naar zorgmachtiging in hoger beroep

In eerste aanleg is een client veroordeeld door de rechtbank Amsterdam voor TBS met dwangverpleging voor het woordelijk bedreigen van 2 politieagenten met een terroristisch misdrijf.

In hoger beroep heeft mr. Dirkzwager de zaak overgenomen en vanaf meet af aan betoogd dat een zorgmachtiging veel passender zou zijn, conform ook het advies van de deskundigen. Het hof Amsterdam heeft de zaak in oktober 2022 aangehouden en het openbaar ministerie opgedragen een zorgmachtiging te laten voorbereiden. Mr. van Keulen is vanaf dat moment ook betrokken geraakt bij de zaak als Wvggz advocaat.

Vlak voor de inhoudelijke behandeling op 21 februari 2023 bleek dat de voorbereiding van een verzoekschrift voor de zorgmachtiging door het openbaar ministerie was beëindigd, omdat uit de medische verklaring zou blijken dat niet is voldaan aan de criteria uit de Wvggz. En dat terwijl zowel de psycholoog alsook de psychiater gemotiveerd hadden aangegeven dat het verlenen van een zorgmachtiging juist wel passend zou zijn en het gerechtshof het openbaar ministerie had opgedragen deze voor te laten bereiden.

Het gerechtshof heeft bij arrest op 14 maart 2023 zeer uitgebreid gemotiveerd waarom de gevorderde en in eerste aanleg opgelegde tbs-maatregel met dwangverpleging niet meer aan de orde is en heeft van zijn ambtshalve bevoegdheid gebruik gemaakt tot het verlenen van een zorgmachtiging, hetgeen een zeldzame maar volledig terechte beslissing is.