Nieuws
Oud-tbs’er krijgt drie jaar cel voor overval casino Made | Oosterhout |

Afwijzing eis TBS met dwangverpleging

Onlangs heeft mr. Van Keulen met succes bepleit dat de geëiste TBS-maatregel met dwangverpleging diende te worden afgewezen.
Nog voor de inhoudelijke behandeling had haar client een bekennende verklaring afgelegd, inhoudende dat hij zich schuldig had gemaakt aan het medeplegen van een overval op een casino te Made.
Problematisch hierbij was dat de client in het verleden al een PIJ-maatregel had opgelegd gekregen voor een aantal vermogensdelicten.
Dit was voor de officier van justitie reden om client door zowel een psychiater als een psycholoog te laten onderzoeken.
Uit dit onderzoek kwam naar voren dat o.a. sprake was van een antisociale persoonlijkheidsstoornis en dat deze stoornis aanwezig was ten tijde van het plegen van het feit, te weten de overval. Het gevaar voor herhaling werd door beide deskundigen als hoog ingeschat.
Daarnaast oordeelde beide deskundigen dat client in beginsel volledig toerekeningsvatbaar is en de overval een weloverwogen beslissing is geweest.
Ondanks het feit dat een TBS-maatregel ook kan worden opgelegd bij volledige toerekeningsvatbaarheid, adviseerde de psycholoog in het geval de rechtbank client eveneens volledig toerekeningsvatbaar achtte, een onvoorwaardelijke gevangenisstraf als meest passende straf. Wanneer de rechtbank client verminderd toerekeningsvatbaar achtte, dan was de psycholoog van mening dat een TBS met dwangverpleging in de rede lag.

De psychiater neigde meer naar een TBS-maatregel met dwang, maar plaatste daarbij wel de kanttekening dat van een TBS-behandeling weinig effect/resultaat kon worden verwacht.

Dit is voor mr. Van Keulen reden geweest te bepleiten dat een TBS-behandeling niet doelmatig is, nu een dergelijke behandeling niet tot verandering zal leiden. Dit zou in de praktijk kunnen inhouden dat de TBS-maatregel in lengte der jaren kan voortduren en de gemiddelde behandelduur van 8/9 jaren hoogstwaarschijnlijk zal overstijgen.
Daar komt bij, dat geen sprake is geweest van een overval waarbij veel geweld is gepleegd en ook geen lichamelijk letsel is toegebracht.

Dit is uiteindelijk voor de rechtbank reden geweest om geen TBS-maatregel op te leggen, maar in de plaats daarvan een gevangenisstraf van 33 maanden waarvan 9 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

https://www.bndestem.nl/oosterhout/oud-tbser-krijgt-drie-jaar-cel-voor-overval-casino-made~a0ce3e48/