Nieuws
Opheffing voorlopige hechtenis in overvalzaak mr. van Keulen

Vandaag in een strafzaak van mr. Claartje van Keulen: opheffing van de voorlopige hechtenis bij gebrek aan gronden (12-jaarsgrond).
Cliënt wordt verdacht van het medeplegen van het voorbereiden van een overval en had bij aanhouding een revolver op zak.
Mr. van Keulen heeft bepleit dat er geen gronden zijn waarop de voorlopige hechtenis kan worden voortgezet. De enige grond voor
voorlopige hechtenis betrof de 12-jaarsgrond, waarvoor is vereist dat de vrijlating van de verdachte kan leiden tot maatschappelijke onrust.
Mr. van Keulen heeft bepleit dat de vrijlating van cliënt niet tot maatschappelijke onrust zal leiden, temeer nu de verdenking ziet op voorbereidingshandelingen.
De rechtbank is hierin mee gegaan en heeft de voorlopige hechtenis per direct opgeheven.