Nieuws
Korte update ‘softdrugs-debat’

Door Kim Kieft. Vertragingsspelletjes, tovertrucs, haarlak, sluipmoordenaar en genadeloze straffen. Deze woorden vielen tijdens de vergaderingen over de Wet gesloten coffeeshopketen.

Op 1 februari jl. heeft de eerste vergadering plaatsgevonden. Op 14 februari jl. volgden de antwoorden van initiatiefneemster Bergkamp (D66) en de tweede termijn. Vandaag, 21 februari, is het besluit aangenomen.

Centraal staat het feit dat Bergkamp een regulatie voorstelt. Geen legalisatie.
Het wetsvoorstel, regulatie van de achterdeur, heeft vier doelen:
– Het dienen van de volksgezondheid: meer zicht op de totstandkoming van hennep;
– Het terugbrengen van criminaliteit;
– Het creëren van rechtszekerheid;
– Het stimuleren van een ontmoedigingsbeleid.

Door de Kamer zijn een groot aantal kritische vragen op Bergkamp afgevuurd. Veel vragen waren van praktische aard. Op welke locaties zal beroepsmatig kunnen worden geteeld? Voor welke periode wordt aan een teler een gedoogbesluit afgegeven? Geldt voor de coffeeshophouder dezelfde periode? Wat gebeurt er met te veel geteelde wiet? Wie zal de controle uitvoeren?

Op een aantal vragen kon Bergkamp geen antwoord geven aangezien zij niet in de toekomst kan kijken. Wel maakte zij duidelijk dat gemeentes een belangrijke rol zullen gaan spelen bij de handhaving van dit voorstel. De strafrechtelijke handhaving zal plaatsmaken voor de bestuursrechtelijke handhaving.

Bergkamp stelt voor dat de teler een eerste gedoogbesluit voor de duur van 5 jaren kan krijgen. Voor de coffeeshophouder geldt een termijn van 2 jaren. De burgemeester zal vervolgens per coffeeshop afspraken moeten maken over de handelsvoorraad.

Een ander belangrijk aspect tijdens de vergaderingen bleek het internationaal rechtelijke probleem. Volgens de Raad van State zou het voorstel in strijd zijn met internationale (drugs)verdragen. Bergkamp heeft zich hierover uitgesproken. Volgens haar dienen mensenrechtelijke verdragen te prevaleren boven drugsverdragen. De mensenrechtelijke verdragen zouden volgens haar wel ruimte laten voor het reguleren van verdovende middelen. Als reactie hierop werd door Van Nispen, Van Tongeren en Koolmees een motie ingediend om de internationale rechtsorde aan te laten sluiten bij de veranderende realiteit mbt het reguleren/legaliseren van verdovende middelen.

Het debat werd afgesloten met een aantal kritische geluiden. Zowel de VVD, ChristenUnie alsook het CDA staan zeer sceptisch tegenover het ingediende voorstel.

Het besluit is vandaag aangenomen!

Door mr. Kim Kieft