Nieuws
Geslaagd beroep op noodweer in geweldszaak mr. De Wit

Op 18 april 2024 heeft de rechtbank uitspraak gedaan in een oude zaak uit de zomer van 2020, waarbij een incident tussen een groep jongemannen is uitgemond in een vecht- en steekpartij. Alleen client en diens medeverdachte moesten hier bijna vier jaar later verantwoording voor afleggen bij de rechtbank.

Client werd verdacht van openlijke geweldpleging en mishandeling. De verklaringen van client en diens medeverdachte en de aangevers over de feitelijke toedracht liepen wezenlijk uiteen.

Mr. De Wit heeft bepleit dat client moet worden vrijgesproken van beide feiten, dan wel dat client een geslaagd beroep op noodweer toekomt: mocht de rechtbank namelijk het slaan in het gezicht door client wettig en overtuigend bewezen achten, dan was het slaan in het gezicht geboden door de noodzakelijke verdediging tegen een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.

De rechtbank heeft client vrijgesproken van de openlijke geweldpleging. Ten aanzien van de mishandeling heeft de rechtbank geoordeeld dat client een geslaagd beroep op de rechtvaardigingsgrond kan doen, zodat client ook is vrijgesproken van de mishandeling.