Nieuws
Een enkeltje red light district

Door mr. Kim Kieft.

Als het aan de Tweede Kamer ligt wordt het bezoeken van gedwongen prostituees in Nederland binnenkort strafbaar. Dit staat in het op 31 mei jl. door de Tweede Kamer aangenomen Wetsvoorstel strafbaarstelling bezoeken gedwongen prostitutie. Een bezoeker is strafbaar als hij of zij een ernstig vermoeden heeft dat de prostituee wordt gedwongen haar werkzaamheden te verrichten.

Met deze wet zal Nederland aansluiten bij een Europese trend: meer aandacht voor gedwongen prostitutie en mensenhandel. Op dit moment kunnen slechts pooiers en mensenhandelaren strafrechtelijk worden vervolgd. Het prostitueren op zichzelf is niet strafbaar.

Aan de Wet kleven echter een flink aantal bezwaren. Zo rijst direct de vraag wanneer sprake is van een ernstige vermoeden dat de prostituee in kwestie wordt gedwongen. Dit is immers lang niet altijd waarneembaar. Volgens de initiatiefnemers van de wet, Christenunie, PvdA en de SP, bestaan er wel een aantal indicatoren voor de vraag of sprake is van dwang. Zo kan bijvoorbeeld het zien van blauwe plekken een indicatie opleveren. Ook in geval van louche tussenpersonen of afgelegen werkplekken kan sprake zijn van dwang. Volgens Segers van de Christenunie is in ieder geval sprake van een ernstig vermoeden van dwang als een jong meisje in een garagebox door Roemeense kledingkasten in bedwang wordt gehouden.

Dit laatste voorbeeld zal naar mijn verwachting niet al te veel discussie opleveren.
Het gaat juist om de gevallen waarin de prostituee ‘gewoon’ haar werkzaamheden verricht achter een raam. Hoe moet de bezoeker dan zien dat sprake is van dwang?

Is het enkel zien van blauwe plekken dan ook voldoende voor een ernstig vermoeden? En hoe zit dat als de prostituee heel stil is? Of als zij steeds met haar telefoon zit te bellen of te appen? Moet de bezoeker dan gaan vragen of ze contact heeft met haar pooier? In hoeverre heeft de bezoeker überhaupt een onderzoeksplicht?

Al dit soort vragen worden in het Wetsvoorstel niet beantwoord.

Mijn verwachting is dat de handhaving van deze Wet dan ook voor veel problemen gaat zorgen. In Finland is in 2006 een soortgelijke wet aangenomen en daar blijkt de wet niet goed te werken.

De Eerste Kamer zal zich nog over het wetsvoorstel moeten buigen alvorens deze in werking treedt. Maar een bezoekje aan een prostituee zal niet meer zonder gevolgen zijn.

Wilt u meer informatie over dit wetsvoorstel neemt u dan contact op met ons kantoor.

Mr. Kim Kieft