Nieuws
DNA uitgesloten van bewijs met als gevolg vrijspraak in zaak mr. Dirkzwager

Op 5 januari 2023 heeft het gerechtshof in Arnhem een client van mr. Dirkzwager vrijgesproken van aanranding. Door mr. Dirkzwager is aangevoerd dat de verpakking van de sporendrager van DNA-materiaal onzorgvuldig was afgesloten en dat daarom de integriteit van de sporendrager in de periode voor het onderzoek niet volledig gewaarborgd was. Daarmee is artikel 5 van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken geschonden, waardoor contaminatie niet uit te sluiten is en de herkomsten van het DNA-onderzoek onvoldoende betrouwbaar zijn. Volgens mr. Dirkzwager zou daarmee sprake zijn van een onherstelbaar vormverzuim en dient om die reden het verkregen DNA-materiaal uitgesloten te worden van bewijs.

Het hof is het met de verdediging eens, waardoor de resultaten van het DNA-onderzoek van bewijs uitgesloten zijn. Verder heeft het hof geoordeeld dat hij ook niet de overtuiging heeft dat client het tenlastegelegde heeft begaan en heeft client van de tenlastegelegde aanranding vrijgesproken.